Thông cáo báo chí TRANG CHỦ » Tin tức-Sự kiện » Thông cáo báo chí

Quyết định chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên năm 2015

9h:0 (GMT+7) - Thứ tư, 10/12/2014

Quyết định 29/39 QĐ-BTC chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015.

Quyết định 29/39 QĐ-BTC chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015. 

 

Xem chi tiết tại đây >>