Thông cáo báo chí TRANG CHỦ » Tin tức-Sự kiện » Thông cáo báo chí

ATC được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán 2014

17h:23 (GMT+7) - Thứ ba, 15/07/2014

Quyết định số 898/QĐ-UBCK ngày 27/12/2013 về việc chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán 2014

Quyết định số 898/QĐ-UBCK ngày 27/12/2013 về việc chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán 2014 xem chi tiết tại đây >>