Dịch vụ tư vấn TRANG CHỦ » Dịch vụ » Dịch vụ tư vấn

Đây là hoạt động thế mạnh của ATC. Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về chính sách thuế của Việt Nam, chúng tôi đã được sự tín nhiệm lớn của khách hàng thông qua những hợp đồng dịch vụ có tính chất phức tạp và qui mô lớn. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn thuế bao gồm:

  • Rà soát việc tuân thủ các quy định về thuế;
  • Trợ giúp quyết toán thuế;
  • Tư vấn xử lý vướng mắc về các loại thuế;
  • Tư vấn miễn, giảm, ưu đãi thuế, tư vấn hoàn thuế;
  • Dịch vụ đại lý thuế, Tư vấn quyết toán thuế;
  • Thuế thu nhập cá nhân và các dịch vụ thuế quốc tế;

Views: 22555 Home Back Top