Trách nhiệm xã hội TRANG CHỦ » Giới thiệu » Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

ATC luôn định hướng trở thành một Doanh nghiệp phát triển bền vững và có đóng góp tích cực cho xã hội cũng như nghề nghiệp.

Hoạt động ngành nghề

Với hoạt động nghề nghiệp, ATC luôn là một thành viên tích cực của các hội nghề nghiệp.

Hoạt động với các trường đại học

Kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp là một trong những hoạt động thường xuyên của ATC. Với tư cách là nhà đào tạo, tuyển dụng chuyên nghiệp, hàng năm ATC tổ chức rất nhiều buổi giao lưu, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hơn nữa Trung tâm đào tạo Kế toán Kiểm toán ATC còn trực tiếp tuyển dụng và đào tạo thực hành cho sinh viên về các chuyên ngành như kế toán, kiểm toán, thuế, quản trị doanh nghiệp.

Với trách nhiệm đối với việc phát triển nghề nghiệp kế toán kiểm toán, hàng năm ATC cũng đã tuyển dụng và tư vấn hỗ trợ việc làm cho nhiều sinh viên chuyên ngành kinh tế.

Hoạt động xã hội

Là một doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, ATC thường xuyên tham gia tích cực vào các hoạt động như tài trợ học bổng cho sinh viên, ủng hộ trang thiết bị phục vụ học tập cho học sinh vùng cao, ủng hộ đồng bào bão lụt...và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Hơn nữa với mỗi thành viên ATC cũng thành tâm trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là các cá nhân.

Views: 22642 Home Back Top