Thành tích TRANG CHỦ » Giới thiệu » Thành tích

Sự nỗ lực phấn đầu không ngừng sau gần 20 năm hoạt động của đại gia đình ATC đã đạt được những thành quả đáng ghi nhớ trong suốt quá trình phát triển mạnh mẽ và bền vững. Ghi nhận sự lớn mạnh này, ATC đã đuợc nhiều tổ chức trao giấy khen, bằng khen và các danh hiệu, giải thưởng.

Nội dung khen thưởng

Cơ quan khen thưởng

Năm được khen thưởng

Giấy khen “Công ty có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua”

Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng

2006

Giấy khen “ Ông Lê Thành Công – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế  có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2006

Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng

2006

Giấy khen “Công ty có thành tích tiêu biểu trong kê khai nộp thuế trên địa bàn Quận Đống Đa”

Chủ tịch UBND Quận Đống Đa

2007

Giấy khen “ Ông Lê Thành Công – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2006

Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng

2007

Giấy khen “Công ty có thành tích tiêu biểu trong kê khai nộp thuế trên địa bàn Quận Đống Đa”

Chủ tịch UBND Quận Đống Đa

2009

Bằng khen “Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ Kiểm toán độc lập giai đoạn 2006-2010”

Bộ trưởng Bộ Tài Chính

2011

Bằng khen “Ông Lê Thành Công – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ Kiểm toán độc lập giai đoạn 2006-2010”

Bộ trưởng Bộ Tài Chính

2011

Giấy khen “Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế” đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng

2011

Tặng danh hiệu “Người tốt – Việc tốt” cho Ông Lê Thành Công – Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Hai Bà Trưng

2013

Giấy khen "Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế” đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội năm 2013

Hội kiểm toán viên hành nghề việt Nam (VACPA)

2014

Giấy khen "Ông Lê Thành Công - Tổng giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC đạt danh hiệu Hội viên cao cấp VACPA có những đóng góp tích cực cho hoạt động của hội và nghề kiểm toán tại Việt Nam" Hội kiểm toán viên hành nghề việt Nam (VACPA) 2016
Views: 23750 Home Back Top