Thông cáo báo chí TRANG CHỦ » Tin tức-Sự kiện » Thông cáo báo chí

Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá năm 2015

13h:51 (GMT+7) - Thứ hai, 4/05/2015

Thông báo số 38/TB-BTC về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

Thông báo số 38/TB-BTC về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

Xem chi tiết tại đây >>