Thông cáo báo chí TRANG CHỦ » Tin tức-Sự kiện » Thông cáo báo chí

CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ NĂM 2016

15h:33 (GMT+7) - Thứ tư, 6/04/2016

Danh sách doanh nghệp Thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016.
Quyết định số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016 về việc công bố danh sách doanh nghệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016.