Thông cáo báo chí TRANG CHỦ » Tin tức-Sự kiện » Thông cáo báo chí

ATC được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014

17h:27 (GMT+7) - Thứ ba, 15/07/2014

Quyết định số 3288/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014

Quyết định số 3288/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 xem chi tiết tại đây >>