Thông cáo báo chí TRANG CHỦ » Tin tức-Sự kiện » Thông cáo báo chí

Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ Xác định giá trị Doanh nghiệp năm 2015

14h:51 (GMT+7) - Thứ hai, 4/05/2015

Quyết định số 3361/QĐ-BTC ngày 29/12/2014 về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ Xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015

Quyết định số 3361/QĐ-BTC ngày 29/12/2014 về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ Xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015

 Xem chi tiết tại đây >>