Nông nghiệp TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Nông nghiệp

Sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp

17h:0 (GMT+7) - Thứ ba, 20/05/2014

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

 

Resize of ct

Ảnh minh họa

 Theo dự thảo, việc cho vay nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được thực hiện theo quy định về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg.

 Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn đúng mục đích. Chỉ các hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được ký trước ngày 31/12/2020 mới được hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định.

 Phải có dự án vay vốn được thẩm định

 Theo dự thảo, các đối tượng vay vốn phải đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 1 và 2 của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg và danh mục máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố trong từng thời kỳ và danh mục các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg.

 Tức là, để được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân phải được UBND cấp xã xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến nông sản, thủy sản; dịch vụ cơ giới nông nghiệp; các doanh nghiệp có ký kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc nông dân; các loại máy, thiết bị theo quy định phải là máy, thiết bị mới, chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh đó, để được ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp, các tổ chức, cá nhân phải có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các dự án đầu tư chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách khác.

Theo dự thảo, bên cạnh các điều kiện trên, để được vay vốn, các đối tượng cần đáp ứng thêm 2 điều kiện sau: Khoản vay bằng đồng Việt Nam (VNĐ); khách hàng phải có phương án, dự án vay vốn được các ngân hàng thương mại thẩm định và quyết định cho vay theo quy định hiện hành của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo trên website của cơ quan này.

Báo điện tử Chính phủ