Nông nghiệp TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Nông nghiệp

Tiếp tục thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính

16h:44 (GMT+7) - Thứ ba, 20/05/2014

Thực hiện Nghị quyết 30c của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, năm qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo đúng tiến độ và chất lượng; trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định, 3 Quyết định trong lĩnh vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Về cải cách thể chế có nhiều đổi mới với trọng tâm là hoạt động rà soát văn bản theo chuỗi trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy lợi. Kết quả đã đề xuất bãi bỏ 13 văn bản, sửa đổi bổ sung 16 văn bản; đề xuất thay thế, bãi bỏ 7 thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung 36 thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn chậm, việc chỉ đạo điều hành cải cách hành chính ở một số đơn vị còn thiếu quyết liệt, việc tham gia đóng góp ý kiến vào một số dự thảo quy phạm pháp luật chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát thừa nhận: việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành phụ trách là công tác khó do nhiều việc phát sinh trong điều kiện nhân sự chuyên trách còn hạn chế, năng lực trình độ chuyên môn cán bộ, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều. Trong một thời gian ngắn ở cùng 1 lĩnh vực của ngành có rất nhiều văn bản cần ban hành, do vậy các đơn vị trực thuộc Bộ cần chia nhỏ theo lĩnh vực được phân công phụ trách để kịp thời ban hành các văn bản đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: Ngành cần tập trung rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân, đây chính là cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách cụ thể, thực sự.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: Đề nghị cán bộ chú trọng tiến độ xây dựng và chất lượng xây dựng văn bản pháp quy. Năm nay, chúng ta phải xây dựng Luật Thú y và cơ bản hoàn thành Luật thủy lợi. Bên cạnh đó, chúng ta còn thực hiện 8 Nghị định, 15 quyết định của Thủ tướng và 60 Thông tư và rất nhiều tiêu chuẩn quy chuẩn. Nghị quyết của Quốc hội giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT trong năm nay phải làm xong các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp./.