Nông nghiệp TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Nông nghiệp

Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với một số hàng hóa có xuất xứ từ cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

16h:55 (GMT+7) - Thứ ba, 20/05/2014

Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

 

m550c0314-4340-4782-bb3a-1a540278b927


Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư này áp dụng thuế quan nhập khẩu năm 2014 đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào gồm: Thóc và gạo các loại; lá và cọng thuốc lá với thuế suất nhập khẩu bằng 0% (không phần trăm).

Để được hưởng thuế xuất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% phải đảm bảo các điều kiện về hàng hóa cũng như chủ thể thực hiện, cụ thể: (1) Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Thông tư này; (2) là thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Đối với mặt hàng lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định mới được phép nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2014.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương