Tài chính – Ngân hàng TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Tài chính – Ngân hàng

Những trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

16h:0 (GMT+7) - Thứ năm, 18/03/2021

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, các cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

[Infographics] Những trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Ảnh 1