Giao thông TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Giao thông

Công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

17h:40 (GMT+7) - Thứ ba, 20/05/2014

Ngày 05/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 3530/BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải công bố bổ sung 07 TTHC thuộc lĩnh vực Đường bộ, 01 TTHC thuộc lĩnh vực Đường thủy nội địa, 02 TTHC thuộc lĩnh vực Hàng hải, 02 TTHC thuộc lĩnh vực Hàng không. Trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia sửa đổi 04 TTHC, thay thế 01 TTHC và hủy bỏ 08 TTHC thuộc lĩnh vực Đường bộ. Quyết định cũng công bố chi tiết nội dung của các TTHC được bổ sung, sửa đổi và thay thế.

Bộ Giao thông vận tải giao Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các TTHC công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế vào CSDL Quốc gia về TTHC theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trang Thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải