Giao thông TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Giao thông

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 của Bộ GTVT.

17h:41 (GMT+7) - Thứ ba, 20/05/2014

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 21/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 của Bộ GTVT.

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2014 của Bộ GTVT nhằm tiếp tục cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; Xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực GTVT hiệu quả, công khai, minh bạch; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết.

Kế hoạch cũng đưa ra các nội dung cần thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT. Cụ thể, rà soát TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GTVT chủ trì trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và những văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GTVT ban hành; Kiểm soát các quy định về TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng ký ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký bàn hành; Thống kê, công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT; Cập nhật và công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; Tổ chức, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ; Thực hiện lộ trình cung cấp dịnh vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ GTVT; Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; Tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Trang Thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải