Xây dựng và Bất động sản TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Xây dựng và Bất động sản

EVN đẫ cơ bản thoái vốn ở các doanh nghiệp bất động sản

14h:48 (GMT+7) - Thứ năm, 11/09/2014

EVN đã hoàn tất thoái vốn tại các công ty bất động sản và đang trong quá trình giảm vốn khỏi các công ty tài chính. Trên thực tế, tại…

EVN đã hoàn tất thoái vốn tại các công ty bất động sản và đang trong quá trình giảm vốn khỏi các công ty tài chính.

EVN thoai von o DN BDS

Trên thực tế, tại Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina (Land Sài Gòn) và Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (Land miền Trung), EVN đã thoái toàn bộ vốn theo đúng phê duyệt của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, EVN cũng hoàn thành việc chuyển nhượng một triệu cổ phần của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu cho Công ty International ERGO, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 22,5% xuống còn 20% vốn điều lệ của công ty cổ phần này. 


EVN còn hoàn thành việc chuyển nhượng 25,2 triệu cổ phần của EVN tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Nội (Geleximco), giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 21,27% xuống còn 16,02% vốn điều lệ của ngân hàng này. 

Hiện tại, EVN chỉ còn lại vốn là phần lợi nhuận được chia bằng cổ phiếu, tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình và sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn khi Chính phủ có nghị quyết về vấn đề này. 

Bên cạnh đó, EVN cũng hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Điện lực Việt Nam với số lượng chuyển nhượng là 500.000 cổ phần, đảm bảo công khai minh bạch, thu hồi vốn và có hiệu quả ở mức cao nhất có thể tại thời điểm chuyển nhượng. 

Ngoài ra, EVN đang thực hiện các thủ tục thoái toàn bộ vốn của EVN tại Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình theo phương án đấu giá công khai toàn bộ 11,4 triệu cổ phần theo phê duyệt của Bộ Công Thương. 

Riêng tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance), Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội đã chấp thuận phê duyệt phương án giảm vốn của EVN tại EVNFinance, từ 40% vốn điều lệ xuống còn 15% vốn điều lệ./. 

Vietnamplus.vn