Bản tin thuế ATC TRANG CHỦ » Hỗ trợ khách hàng » Bản tin thuế ATC

Thuế tối thiểu toàn cầu

14h:2 (GMT+7) - Thứ bẩy, 23/12/2023

Ngày 29/11/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 về Thuế tối thiểu toàn cầu. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, áp dụng từ năm tài chính 2024. Dưới đây là một số phân tích của ATC liên quan đến một số nội dung quan trọng ảnh hưởng đến đơn vị hợp thành tại Việt Nam