Tài chính – Ngân hàng TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Tài chính – Ngân hàng

HỘI THẢO MIỄN PHÍ DÀNH CHO HỘI VIÊN VACPA: WEBINAR TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 VÀ GIẢI PHÁP: THAY ĐỔI CUỘC CHƠI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

9h:15 (GMT+7) - Thứ ba, 28/04/2020

Cuối tháng 3/2020, ACCA thực hiện một nghiên cứu toàn cầu để nắm được mức độ ảnh hưởng với hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức từ quan điểm của các Hội viên ACCA cũng như các tổ chức đối tác, trong đó có Hội viên VACPA – những chuyên gia tài chính, kế toán, kiểm toán hiện làm ở nhiều loại hình DN và tổ chức khác nhau. Nghiên cứu đã nhận được hơn 10.000 chuyên gia tài chính trên toàn cầu hưởng ứng, trong đó có 1.513 từ ASEAN và gần 300 từ Việt Nam.

Trong giai đoạn thử thách chưa từng có do dịch bệnh Covid 19, với vai trò là các tổ chức hỗ trợ nghề nghiệp hàng đầu, ACCA, VCFO và VACPA cam kết nỗ lực hỗ trợ các hội viên của mình và cộng đồng nói chung.

Các tổ chức dù ở quy mô lớn hay nhỏ, ở khu vực công hay tư, đều quan ngại về tác động của Covid 19 đối với người lao động, năng suất và luồng tiền. 80% lãnh đạo DN cho biết DN của họ sẽ giảm đáng kể doanh thu và lợi nhuận hàng năm, có 21% tổ chức đã ngừng tuyển dụng nhân viên. Nghiên cứu cũng cho thấy các ảnh hưởng mang tính ngắn và trung hạn lên mọi mặt hoạt động của DN, và quan trọng hơn là chỉ ra những giải pháp đã triển khai và đang được cân nhắc triển khai của các tổ chức trên toàn cầu để giảm thiểu những thiệt hại do dịch bệnh mang lại. Nghiên cứu cũng đưa ra các bài học DN có thể rút kinh nghiệm từ thảm họa đại dịch này.

Hãy đăng ký tham dự webinar 90 phút với chủ đề Tác động của Covid 19 & Giải pháp: thay đổi cuộc chơi của Doanh nghiệp Việt Nam do ACCA, VCFO và VACPA đồng tổ chức để nắm được các ảnh hưởng của Covid 19 và các giải pháp có thể áp dụng trong điều kiện DN của bạn từ những chiến lược và hành động thực tiễn tốt ở Việt Nam, ASEAN và trên toàn cầu.

Các Anh/chị vui lòng đăng ký tại đây.