Viễn Thông, Mạng TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Viễn Thông, Mạng

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

17h:55 (GMT+7) - Thứ ba, 20/05/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Khoản 4, Điều 21 Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 170.000.0000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu sử dụng thông tin của doanh nghiệp khác để cạnh tranh không lành mạnh; doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu thực hiện bù chéo dịch vụ viễn thông để cạnh tranh không lành mạnh.


Phạt tiền từ 70.000.000 triệu đồng đến 100.000.000 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu sử dụng ưu thế về mạng viễn thông, phương tiện thiết yếu để cản trở việc thâm nhập thị trường, hạn chế, gây khó khăn cho hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông khác….


Nghị định có 8 chương, 104 điều quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014.
 

Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền Thông