WB cam kết hỗ trợ Việt Nam 2 tỷ USD phát triển đô thị

In trang

Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết dành cho Việt Nam chương trình tài trợ đầu tư lớn, lên đến 2 tỷ USD cho 30 thành phố để phát triển…

Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết dành cho Việt Nam chương trình tài trợ đầu tư lớn, lên đến 2 tỷ USD cho 30 thành phố để phát triển đô thị, hỗ trợ về thể chế, năng lực quản lý đô thị cũng như bổ sung đầu tư hạ tầng...

WB ho tro 2 ty doBà Victoria KwaKwa - Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết như vậy tại Hội nghị thường niên 2014 Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF) do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 27/6 tại Hà Nội. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của đối thoại chính sách phát triển đô thị là chủ đề chính của hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch diễn đàn, khẳng định hệ thống các đô thị Việt Nam đã và đang từng bước lớn mạnh, là động lực quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. VUF đã thực hiện vai trò cầu nối giữa Chính phủ với các nhà tài trợ, nhà đầu tư, cơ quan quản lý, hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. Hoạt động của diễn đàn đã đóng góp một phần tích cực trong việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về phát triển đô thị.

Bà Vũ Thị Vinh - Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam cho hay VUF là một diễn đàn mạnh tập hợp được rất nhiều bên liên quan bao gồm các tổ chức trong nước và quốc tế, chính vì vậy các lĩnh vực trọng tâm và ưu tiên cũng sẽ khác nhau. Do đó, nội dung hoạt động của VUF cũng cần đáp ứng được đặc điểm này.

Theo ông Serge Allou - chuyên gia đô thị của Liên minh các thành phố thế giới, VUF là diễn đàn đặc biệt, có sự tham gia các nhà tài trợ quốc tế, các cấp chính quyền trung ương và địa phương, nhiều tổ chức nghề nghiệp, do vậy, đề xuất của VUF sẽ đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam.

Đồng chủ tịch diễn đàn, bà Victoria KwaKwa - Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhận định Việt Nam là nước đang phát triển, quá trình đô thị hóa cần có hiệu quả, hiệu suất, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế. Đô thị hóa hiệu quả sẽ tối ưu hóa các tiềm lực con người, đất đai, nguồn vốn, tăng trưởng phúc lợi, dỡ bỏ các rào cản quá trình phát triển. 

Cả nước có hơn 770 đô thị với dân số chiếm hơn 33% tổng dân số cả nước. Các đô thị đã và đang đóng góp một tỷ lệ lớn trong tổng sản phẩm quốc nội. Tuy nhiên, phát triển đô thị cũng còn những khó khăn và thách thức như kiểm soát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch; phối hợp phát triển liên vùng; công tác đầu tư xây dựng đô thị còn chưa tuân thủ theo lộ trình, chưa có sự chủ động cần thiết để định hướng các nguồn lực đầu tư của xã hội...

Trong khuôn khổ diễn đàn, VUF cũng công bố quyết định của Chủ tịch Diễn đàn về kiện toàn Ban Điều phối VUF giai đoạn 2014- 2020 và Kế hoạch chiến lược của VUF giai đoạn 2014-2020. Kế hoạch chiến lược tái khẳng định sứ mệnh của VUF là thúc đẩy đối thoại nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các tổ chức chính phủ, hiệp hội, tổ chức, cá nhân... thuộc mọi khu vực kinh tế cũng như các tổ chức tài trợ nhằm đóng góp vào công tác xây dựng, thực hiện chính sách về quản lý và phát triển đô thị.

VUF được nhận biết qua 4 chức năng gồm đối thoại chính sách; chia sẻ kiến thức; quản lý thông tin và đề xuất chính sách./.