Thông báo tổ chức Hội thảo tặng sách "Chương trình Kiểm toán mẫu" ngày 04/12/2020 tại Hà Nội

In trang

Hội Kiểm toán viên Việt Nam (VACPA)

 

File đính kèm:

Hoi thao 04-12-2020.pdf
Trích nguồn: VACPA